Materiały konferencyjne – Konferencja PSMO 2017

W odpowiedzi na liczne zapytania o udostępnienie materiałów konferencyjnych, poniżej udostępniamy prezentacje stanowiące podstawę poszczególnych wystąpień.

 1. „Szanse i wyzwania w zarządzaniu projektami w administracji rządowej” – Tomasz Kasprzycki (Ministerstwo Cyfryzacji)
 2. „Czy na punktach funkcyjnych można zaoszczędzić?” – Arkadiusz Wójcik (Asseco)
 3. „The value of COSMIC software size measurement in project estimating and control” – Charles Symons (COSMIC)
 4. „Łatwa czy niełatwa droga do celu? – wdrożenie COSMIC w ZUS” – Adam Dubno (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 5. „Funkcjonalne metody wymiarowania – Szansa dla Administracji” – Beata Czarnacka – Chrobot (PSMO)
 6. „Punkty funkcyjne jako narzędzie wspierające realizację projektu informatycznego – doświadczenia BGiK” – Stanisław Krupiński (Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy)
 7. „Miary funkcjonalne i co można z nimi zrobić 
fakty i mity” – Sylwester Pietrzak (300 D&C)
 8. „Wymiarowanie oprogramowania z perspektywy podwykonawcy” – Arkadiusz Chałupka (Puerta Logic)
 9. „Metoda SNAP jako próba przezwyciężenia problemów z wymiarowaniem wymagań niefunkcjonalnych” – Marcin Krzętowski (Ministerstwo Rozwoju)
 10. „Current acceptance of the COSMIC method and future developments” – Frank Vogelezang (COSMIC)
 11. „Strategie powiększania wyceny i jak im przeciwdziałać” – Justyna Kozon (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
 12. „Wykorzystanie metody punktów funkcyjnych w umowach na wdrożenie systemów informatycznych” – Mecenas Rafał Kasterski
 13. „Best practices and standards for estimation and measuring of software size within the Atos Global Delivery Platform” – Gerd Peters (Atos)
 14. „Nieprawidłowości w wymiarowaniu punktami funkcyjnymi – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie” – Jarosław Świerczek (COSMIC IAC, Asseco)

Już wkrótce Konferencja PSMO 2017

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Celem tej konferencji będzie propagowanie wiedzy na temat wymiarowania oprogramowania i podkreślenie roli tego elementu pośród wszystkich procesów inżynierii oprogramowania. Jest ona skierowana zarówno do praktyków, już stosujących metody punktów funkcyjnych, jak i do osób i podmiotów, które dopiero rozważają wybór optymalnych narzędzi wspierających proces zamawiania i realizacji projektów IT.

Oprócz przedstawicieli podmiotów wykorzystujących w procesie wytwórczym miary funkcjonalne oraz uczelni technicznych, które w swoim programie propagują metody funkcjonalne, swoimi doświadczeniami z tego obszaru podzielą się przedstawiciele międzynarodowych organizacji. Swój udział potwierdzili Prezes organizacji COSMIC, Frank Vogelezang oraz Charles Simons, współtwórca metody Mark II i jeden z nestorów wymiarowania oprogramowania w świecie.

Wyrazem docenienia roli, jaką spełniają metody wymiarowania oprogramowania z wykorzystaniem miar funkcjonalnych w procesie planowania oraz zarządzania projektami jest objęcie tej Konferencji patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie http://konferencja.psmo.pl.

Konferencja IWSM Mensura 2016

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się konferencja IWSM Mensura 2016, która tym razem odbywa się w Berlinie.

Program konferencji wygląda ja zwykle imponująco.

Przedstawiciele PSMO w tym roku nie mają wystąpień, co nie znaczy, że głos polskiego środowiska związanego z metodami wymiarowania oprogramowania nie będzie słyszany na konferencji. W drugim dniu swoje wystąpienie, pod intrygującym tytułem One Metric to Combine Them All. An Experimental Comparison of Metric Aggregation Approaches, będą mieli panowie: Bartosz Walter, Marcin Wolski, Patryk Promiński and Szymon Kupiński.

Z kolei w trzecim dniu konferencji będzie można wysłuchać aż dwóch prezentacji, których autorem albo współautorem jest Mirosław Ochodek:

 • Approximation of COSMIC functional size of scenario-based requirements in Agile based on syntactic linguistic features – a replication study oraz
 • Towards semi-automatic size measurement of user interfaces in web applications with IFPUG SNAP

Po zakończeniu konferencji postaramy się opublikować jej podsumowanie widziane z perspektywy celów i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.

Przedstawiciele PSMO w Ministerstwie Cyfryzacji

W środę 27.01.2016r., delegacja stowarzyszenia spotkała się z Panią Minister Anna Streżyńską, Sekretarzem Stanu Witoldem Kołodziejskim oraz Podsekretarzem Stanu Szymonem Rumanem. Stowarzyszenie reprezentowali: prof. Beata Czarnacka-Chrobot, Michał Gadomski, Arkadiusz Maliszewski, Sylwester Pietrzak.

W ramach wizyty przedstawiliśmy cele Stowarzyszenia oraz zaprezentowaliśmy przeznaczenie miar oprogramowania, w szczególności w kontekście ich roli w zamawianiu, kontroli i rozliczaniu projektów informatycznych.

Stosowanie miar oprogramowania wpisuje się w Kierunki Działań Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznychOtwiera to nowe perspektywy dla procesu ich upowszechniania w sektorze administracji publicznej.

Ścieżka konsultacji w tym zakresie dopiero się rozpoczęła. Czy formalne metody pomiaru oprogramowania jako powszechnie stosowanego narzędzia w zamówieniach publicznych zyskają aprobatę Władz? Jako stowarzyszenie bardzo na to liczymy. O postępach będziemy Was informować.

Międzynarodowa Konferencja IWSM/Mensura 2015 w Polsce

PSMO we współpracy z Szkołą Główną Handlową organizuje w dniach 5-7 października 2015 w Krakowie, tegoroczną edycję międzynarodowej konferencji IWSM/Mensura 2015. Tematem konferencji są miary w inżynierii oprogramowania jako klucz do sukcesów w zarządzaniu projektami informatycznymi.  Konferencja z założenia łączy podejścia naukowe i praktyczne.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na jej stronie: www.iwsm-mensura.org

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania publikacji i uczestnictwa.

Innowacje w KRUS

Kolejna duża instytucja publiczna wykorzystuje metody FSM do rozliczania zamówień związanych z rozwojem oprogramowania. KRUS ogłosił właśnie postępowanie na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego Workflow. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż KRUS będzie rozliczał rozwój oprogramowania w oparciu o wymiarowanie poszczególnych modyfikacji metodą COSMIC.

Jednakże to nie wszystko – KRUS wprowadził bowiem kolejną innowację na rynku polskich zamówień publicznych – w warunkach oceny ofert, oprócz stosowanych powszechnie kryteriów ceny oferty i jakości zadania, znalazło się kryterium wydajności procesu produkcji.

Kryterium to oznacza iż KRUS nie tylko wykorzystuje metody FSM do wyznaczania rozmiaru oprogramowania lecz i również świadomie korzysta z dostępnych danych benchmarkowych oraz buduje własną bazę tych danych. To nowość na rynku zamówień publicznych w naszym kraju. Pokazuje ona olbrzymią przydatność miar funkcjonalnych w tego typu procesach oraz coraz większą wagę jaką zamawiający przypisują do innych kryteriów niż cena, mając świadomość iż wyłącznie niska cena nie zawsze oznacza ekonomiczność rozwiązania.

PSMO organizatorem dodatkowej sesji na corocznej konferencji IWSM/MENSURA 2013

W tym roku odbędzie się kolejna łączona Konferencja IWSM/MENSURA 2013 – tym razem w Anakrze, w Turcji.

Informacje o Konferencji można znaleźć tutaj: http://iwsm2013.wordpress.com/

Miło nam także poinformować iż PSMO w tegorocznej edycji konferencji poza swoim wystąpieniami będzie miało również możliwość współorganizowania Konferencji a dokładniej jednej z dodatkowych tradycyjnych sesji – sesji dla Stowarzyszeń branżowych. W ramach tej sesji, jak co roku – swoje doświadczenia i propozycje przedstawiają przedstawiciele organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu wymiarowania oprogramowania z różnych krajów.

Z racji doświadczeń swoich członków PSMO zaproponowało by tematem przewodnim sesi SMA było optymalne łączenie technik i metod modelowana wymagań z metodami wymiarowania oprogramowania oraz automatyzacją tych rozwiązań w oparciu o nowoczesne narzędzia CASE.

Szczegóły:

http://iwsm2013.wordpress.com/special-sessions/

Otwarty egzamin COSMIC Foundation – 20 maja 2013, Warszawa

PSMO zaprasza zainteresowanych do udziału w otwartym egzaminie COSMIC który odbędzie się 20 maja 2013 w Warszawie. Koszt to 120 EURO płatne do 6 maja 2013 wg kursu z dnia przelewu. Egzamin w języku angielskim – zgodnie z regulaminem organizacji COSMIC zamieszczonym na stronie organizacji COSMIC.

Zainteresowanych prosimy zgłoszenia na adres kontaktowy PSMO.