Walne Zgromadzenie Członków PSMO

Dnia 19 lipca 2012 odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Członków PSMO. Na Zgromadzeniu uchwalono zmiany w Statucie PSMO oraz przyjęto uchwałę o włączeniu w skład Zarządu nowej osoby – Pana Grzegorza Poręckiego, dyrektora generalnego firmy Sofrecom Polska.