ZUS efektywnie i skutecznie wykorzystuje metodę punktów funkcyjnych COSMIC

W związku z realizowanymi w sposób transparentny oraz adekwatny do potrzeb ZUS projektami informatycznymi, po roku od wdrożenia metody COSMIC, Zakład może potwierdzić, że zwiększył efektywność kosztową, dzięki czemu jest w stanie skutecznie nadzorować wykorzystanie budżetu w ramach umów na rozwój i budowę oprogramowania. Kolejnymi podejmowanym działaniami standaryzującymi sposób rozmowy z dostawcami systemów i integratorami informatycznymi jest wykorzystanie metodyki punktów funkcyjnych w szerszym zakresie. Ponadto opierając się na doświadczeniach i bazy wiedzy międzynarodowej organizacji ISBSG (zajmującej się zagadnieniami mierzenia projektów w skali rynku całego świata) prowadzona jest weryfikacja skuteczności i terminowości realizacji zmian w systemach w stosunku do oczekiwań Zakładu.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych