PSMO na konferencji IWSM-MENSURA 2012

Prezes Jarosław Świerczek, wygłosił na konferencji IWSM-MENSURA 2012 odczyt odnośnie stosowania miar funkcjonalnych w Polsce oraz wdrożenia metody COSMIC w ZUS.

W daniach 17-19 października 2012 odbyła się w Asyżu we Włoszech coroczna konferencja ekspertów ds. miar funkcjonalnych oprogramowania. Przedstawiciel PSMO – Prezes Jarosław Świerczek, wygłosił na konferencji odczyt odnośnie aktualnej sytuacji w zakresie stosowania miar funkcjonalnych w naszym kraju oraz omówił jedno z większych wdrożeń miar funkcjonalnych w Europie – zastosowanie metody COSMIC w ZUS. Informacje o wdrożeniu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem a sposób jego przeprowadzenia został uznany wręcz za podręcznikowy i uzgodniono iż będzie opisany w postacie Studium Przypadku ułatwiającego podobne wdrożenia w przyszłości.

PSMO członkiem MAIN

PSMO zostało członkiem organizacji MAIN (http://mai-net.org/posma.asp) – międzynarodowego stowarzyszenia organizacji zajmujących się promocją i rozwojem miar funkcjonalnych oprogramowania. Nawiązanie kontaktów w ramach organizacji MAIN pozwoli na łatwiejszą wymianę doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ekspertami z zakresu miar funkcjonalnych.