PSMO członkiem MAIN

PSMO zostało członkiem organizacji MAIN (http://mai-net.org/posma.asp) – międzynarodowego stowarzyszenia organizacji zajmujących się promocją i rozwojem miar funkcjonalnych oprogramowania. Nawiązanie kontaktów w ramach organizacji MAIN pozwoli na łatwiejszą wymianę doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ekspertami z zakresu miar funkcjonalnych.