PSMO organizatorem dodatkowej sesji na corocznej konferencji IWSM/MENSURA 2013

W tym roku odbędzie się kolejna łączona Konferencja IWSM/MENSURA 2013 – tym razem w Anakrze, w Turcji.

Informacje o Konferencji można znaleźć tutaj: http://iwsm2013.wordpress.com/

Miło nam także poinformować iż PSMO w tegorocznej edycji konferencji poza swoim wystąpieniami będzie miało również możliwość współorganizowania Konferencji a dokładniej jednej z dodatkowych tradycyjnych sesji – sesji dla Stowarzyszeń branżowych. W ramach tej sesji, jak co roku – swoje doświadczenia i propozycje przedstawiają przedstawiciele organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu wymiarowania oprogramowania z różnych krajów.

Z racji doświadczeń swoich członków PSMO zaproponowało by tematem przewodnim sesi SMA było optymalne łączenie technik i metod modelowana wymagań z metodami wymiarowania oprogramowania oraz automatyzacją tych rozwiązań w oparciu o nowoczesne narzędzia CASE.

Szczegóły:

http://iwsm2013.wordpress.com/special-sessions/