Przedstawiciele PSMO w Ministerstwie Cyfryzacji

W środę 27.01.2016r., delegacja stowarzyszenia spotkała się z Panią Minister Anna Streżyńską, Sekretarzem Stanu Witoldem Kołodziejskim oraz Podsekretarzem Stanu Szymonem Rumanem. Stowarzyszenie reprezentowali: prof. Beata Czarnacka-Chrobot, Michał Gadomski, Arkadiusz Maliszewski, Sylwester Pietrzak.

W ramach wizyty przedstawiliśmy cele Stowarzyszenia oraz zaprezentowaliśmy przeznaczenie miar oprogramowania, w szczególności w kontekście ich roli w zamawianiu, kontroli i rozliczaniu projektów informatycznych.

Stosowanie miar oprogramowania wpisuje się w Kierunki Działań Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznychOtwiera to nowe perspektywy dla procesu ich upowszechniania w sektorze administracji publicznej.

Ścieżka konsultacji w tym zakresie dopiero się rozpoczęła. Czy formalne metody pomiaru oprogramowania jako powszechnie stosowanego narzędzia w zamówieniach publicznych zyskają aprobatę Władz? Jako stowarzyszenie bardzo na to liczymy. O postępach będziemy Was informować.