Walne Zgromadzenie Członków PSMO wybrało władze na nową kadencję

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych władz Stowarzyszenia, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PSMO, które miało miejsce w dniu 28.06.2019 roku, podjęta została uchwałę o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjej.

Jednomyslną decyzją został wybrany nowy, następujący skład powyższych organów Stowarzyszenia:

Zarząd: Michał Gadomski (Prezes Zarządu), Sylwester Pietrzak (Wiceprezes Zarządu), Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot (Członek Zarządu), Dr Bogusław Machowski (Członek Zarządu).

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Poręcki, Marcin Kluczyński, Adam Rokita.

Protokół z Walnego Zgromadzenia