Działania PSMO docenione przez organizację COSMIC

Na profilu LinkedIn organizacji COSMIC pojawił artykuł obrazujący (w postaci graficznej) miarę sukcesu działań PSMO w popularyzacji wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania miar funkcjonalnych oprogramowania. Poczynając od marca 2014 roku Polska jest liderem w liczbie posiadaczy certyfikatu poświadczającego wiedzę i umiejętności w stosowaniu metody COSMIC.

Gratulacje dla wszystkich członków Stowarzyszenia!

Zainteresowanych stosowaniem metod punktów funkcyjnych w swojej organizacji zapraszamy do kontaktu