Działania PSMO docenione przez organizację COSMIC

Na profilu LinkedIn organizacji COSMIC pojawił artykuł obrazujący (w postaci graficznej) miarę sukcesu działań PSMO w popularyzacji wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania miar funkcjonalnych oprogramowania. Poczynając od marca 2014 roku Polska jest liderem w liczbie posiadaczy certyfikatu poświadczającego wiedzę i umiejętności w stosowaniu metody COSMIC.

Gratulacje dla wszystkich członków Stowarzyszenia!

Zainteresowanych stosowaniem metod punktów funkcyjnych w swojej organizacji zapraszamy do kontaktu

Walne Zgromadzenie Członków PSMO wybrało władze na nową kadencję

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych władz Stowarzyszenia, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PSMO, które miało miejsce w dniu 28.06.2019 roku, podjęta została uchwałę o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjej.

Jednomyslną decyzją został wybrany nowy, następujący skład powyższych organów Stowarzyszenia:

Zarząd: Michał Gadomski (Prezes Zarządu), Sylwester Pietrzak (Wiceprezes Zarządu), Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot (Członek Zarządu), Dr Bogusław Machowski (Członek Zarządu).

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Poręcki, Marcin Kluczyński, Adam Rokita.

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Prezes PSMO nominowana do Nagrody im. Marka Cara 2019

Z niesłabnącą dumą pragniemy zakomunikować, że Pani prof. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot (wiceprezes Zarządu PSMO), została nominowana do Nagrody im. Marka Cara 2019 przyznwanej w ramach XXV Forum Teleinformatyki.

Nominiacja jest efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej m.in. w obszarze metod pomiaru funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania, prowadzonych również w ramach działalności Stowarzyszenia.

Z perspektywy Stowarzyszenia nominację, poza bezsprzecznym uhonorowaniem dorobku Pani profesor, traktujemy również jako dostrzeżenie i docenienie działalności Stowarzyszenia na rzecz propagowania metod pomiaru rozmiaru oprogramowania.

Będziemy trzymać kciuki w głosowaniu!

Publikacja „Software Development Velocity with COSMIC Function point” dostępna w wersji polskiej

19 kwietnia organizacja COSMIC opublikowała dokument pod tytułem „Software Development Velocity with COSMIC Function points” stanowiący w dużej mierze „odchudzoną” wersję podręcznika metody COSMIC. Niezmienie miło nam zakomunikować, że tłumaczenie powyższego opracowania na język polski zostało zredagowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia.

Powyższy dokument stanowi doskonały punkt startowy dla osób pragnących zapoznać się z podstawowymi zasadamy metody COSMIC bez konieczności przedzierania się przez ponad stustronicowy podręcznik. Sprawdzi się również jako podręczny i poręczny zbiór kluczowych definicji pojęć i reguł metody COSMIC.

Opracowaniem w polskiej wersji językowej ma tytuł  „Prędkość wytwarzania oprogramowania a Punkty funkcyjne COSMIC” i dostępny jest do pobrania: Software Development Velocity with COSMIC Function Points – Polish v 1.0

Materiały konferencyjne – Konferencja PSMO 2017

W odpowiedzi na liczne zapytania o udostępnienie materiałów konferencyjnych, poniżej udostępniamy prezentacje stanowiące podstawę poszczególnych wystąpień.

 1. „Szanse i wyzwania w zarządzaniu projektami w administracji rządowej” – Tomasz Kasprzycki (Ministerstwo Cyfryzacji)
 2. „Czy na punktach funkcyjnych można zaoszczędzić?” – Arkadiusz Wójcik (Asseco)
 3. „The value of COSMIC software size measurement in project estimating and control” – Charles Symons (COSMIC)
 4. „Łatwa czy niełatwa droga do celu? – wdrożenie COSMIC w ZUS” – Adam Dubno (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 5. „Funkcjonalne metody wymiarowania – Szansa dla Administracji” – Beata Czarnacka – Chrobot (PSMO)
 6. „Punkty funkcyjne jako narzędzie wspierające realizację projektu informatycznego – doświadczenia BGiK” – Stanisław Krupiński (Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy)
 7. „Miary funkcjonalne i co można z nimi zrobić 
fakty i mity” – Sylwester Pietrzak (300 D&C)
 8. „Wymiarowanie oprogramowania z perspektywy podwykonawcy” – Arkadiusz Chałupka (Puerta Logic)
 9. „Metoda SNAP jako próba przezwyciężenia problemów z wymiarowaniem wymagań niefunkcjonalnych” – Marcin Krzętowski (Ministerstwo Rozwoju)
 10. „Current acceptance of the COSMIC method and future developments” – Frank Vogelezang (COSMIC)
 11. „Strategie powiększania wyceny i jak im przeciwdziałać” – Justyna Kozon (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
 12. „Wykorzystanie metody punktów funkcyjnych w umowach na wdrożenie systemów informatycznych” – Mecenas Rafał Kasterski
 13. „Best practices and standards for estimation and measuring of software size within the Atos Global Delivery Platform” – Gerd Peters (Atos)
 14. „Nieprawidłowości w wymiarowaniu punktami funkcyjnymi – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie” – Jarosław Świerczek (COSMIC IAC, Asseco)

Już wkrótce Konferencja PSMO 2017

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Celem tej konferencji będzie propagowanie wiedzy na temat wymiarowania oprogramowania i podkreślenie roli tego elementu pośród wszystkich procesów inżynierii oprogramowania. Jest ona skierowana zarówno do praktyków, już stosujących metody punktów funkcyjnych, jak i do osób i podmiotów, które dopiero rozważają wybór optymalnych narzędzi wspierających proces zamawiania i realizacji projektów IT.

Oprócz przedstawicieli podmiotów wykorzystujących w procesie wytwórczym miary funkcjonalne oraz uczelni technicznych, które w swoim programie propagują metody funkcjonalne, swoimi doświadczeniami z tego obszaru podzielą się przedstawiciele międzynarodowych organizacji. Swój udział potwierdzili Prezes organizacji COSMIC, Frank Vogelezang oraz Charles Simons, współtwórca metody Mark II i jeden z nestorów wymiarowania oprogramowania w świecie.

Wyrazem docenienia roli, jaką spełniają metody wymiarowania oprogramowania z wykorzystaniem miar funkcjonalnych w procesie planowania oraz zarządzania projektami jest objęcie tej Konferencji patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie http://konferencja.psmo.pl.

Konferencja IWSM Mensura 2016

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się konferencja IWSM Mensura 2016, która tym razem odbywa się w Berlinie.

Program konferencji wygląda ja zwykle imponująco.

Przedstawiciele PSMO w tym roku nie mają wystąpień, co nie znaczy, że głos polskiego środowiska związanego z metodami wymiarowania oprogramowania nie będzie słyszany na konferencji. W drugim dniu swoje wystąpienie, pod intrygującym tytułem One Metric to Combine Them All. An Experimental Comparison of Metric Aggregation Approaches, będą mieli panowie: Bartosz Walter, Marcin Wolski, Patryk Promiński and Szymon Kupiński.

Z kolei w trzecim dniu konferencji będzie można wysłuchać aż dwóch prezentacji, których autorem albo współautorem jest Mirosław Ochodek:

 • Approximation of COSMIC functional size of scenario-based requirements in Agile based on syntactic linguistic features – a replication study oraz
 • Towards semi-automatic size measurement of user interfaces in web applications with IFPUG SNAP

Po zakończeniu konferencji postaramy się opublikować jej podsumowanie widziane z perspektywy celów i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.