Przedstawiciele PSMO w Ministerstwie Cyfryzacji

W środę 27.01.2016r., delegacja stowarzyszenia spotkała się z Panią Minister Anna Streżyńską, Sekretarzem Stanu Witoldem Kołodziejskim oraz Podsekretarzem Stanu Szymonem Rumanem. Stowarzyszenie reprezentowali: prof. Beata Czarnacka-Chrobot, Michał Gadomski, Arkadiusz Maliszewski, Sylwester Pietrzak.

W ramach wizyty przedstawiliśmy cele Stowarzyszenia oraz zaprezentowaliśmy przeznaczenie miar oprogramowania, w szczególności w kontekście ich roli w zamawianiu, kontroli i rozliczaniu projektów informatycznych.

Stosowanie miar oprogramowania wpisuje się w Kierunki Działań Strategicznych Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznychOtwiera to nowe perspektywy dla procesu ich upowszechniania w sektorze administracji publicznej.

Ścieżka konsultacji w tym zakresie dopiero się rozpoczęła. Czy formalne metody pomiaru oprogramowania jako powszechnie stosowanego narzędzia w zamówieniach publicznych zyskają aprobatę Władz? Jako stowarzyszenie bardzo na to liczymy. O postępach będziemy Was informować.

Międzynarodowa Konferencja IWSM/Mensura 2015 w Polsce

PSMO we współpracy z Szkołą Główną Handlową organizuje w dniach 5-7 października 2015 w Krakowie, tegoroczną edycję międzynarodowej konferencji IWSM/Mensura 2015. Tematem konferencji są miary w inżynierii oprogramowania jako klucz do sukcesów w zarządzaniu projektami informatycznymi.  Konferencja z założenia łączy podejścia naukowe i praktyczne.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na jej stronie: www.iwsm-mensura.org

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania publikacji i uczestnictwa.

Innowacje w KRUS

Kolejna duża instytucja publiczna wykorzystuje metody FSM do rozliczania zamówień związanych z rozwojem oprogramowania. KRUS ogłosił właśnie postępowanie na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego Workflow. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż KRUS będzie rozliczał rozwój oprogramowania w oparciu o wymiarowanie poszczególnych modyfikacji metodą COSMIC.

Jednakże to nie wszystko – KRUS wprowadził bowiem kolejną innowację na rynku polskich zamówień publicznych – w warunkach oceny ofert, oprócz stosowanych powszechnie kryteriów ceny oferty i jakości zadania, znalazło się kryterium wydajności procesu produkcji.

Kryterium to oznacza iż KRUS nie tylko wykorzystuje metody FSM do wyznaczania rozmiaru oprogramowania lecz i również świadomie korzysta z dostępnych danych benchmarkowych oraz buduje własną bazę tych danych. To nowość na rynku zamówień publicznych w naszym kraju. Pokazuje ona olbrzymią przydatność miar funkcjonalnych w tego typu procesach oraz coraz większą wagę jaką zamawiający przypisują do innych kryteriów niż cena, mając świadomość iż wyłącznie niska cena nie zawsze oznacza ekonomiczność rozwiązania.

PSMO organizatorem dodatkowej sesji na corocznej konferencji IWSM/MENSURA 2013

W tym roku odbędzie się kolejna łączona Konferencja IWSM/MENSURA 2013 – tym razem w Anakrze, w Turcji.

Informacje o Konferencji można znaleźć tutaj: http://iwsm2013.wordpress.com/

Miło nam także poinformować iż PSMO w tegorocznej edycji konferencji poza swoim wystąpieniami będzie miało również możliwość współorganizowania Konferencji a dokładniej jednej z dodatkowych tradycyjnych sesji – sesji dla Stowarzyszeń branżowych. W ramach tej sesji, jak co roku – swoje doświadczenia i propozycje przedstawiają przedstawiciele organizacji zrzeszających specjalistów z zakresu wymiarowania oprogramowania z różnych krajów.

Z racji doświadczeń swoich członków PSMO zaproponowało by tematem przewodnim sesi SMA było optymalne łączenie technik i metod modelowana wymagań z metodami wymiarowania oprogramowania oraz automatyzacją tych rozwiązań w oparciu o nowoczesne narzędzia CASE.

Szczegóły:

http://iwsm2013.wordpress.com/special-sessions/

Otwarty egzamin COSMIC Foundation – 20 maja 2013, Warszawa

PSMO zaprasza zainteresowanych do udziału w otwartym egzaminie COSMIC który odbędzie się 20 maja 2013 w Warszawie. Koszt to 120 EURO płatne do 6 maja 2013 wg kursu z dnia przelewu. Egzamin w języku angielskim – zgodnie z regulaminem organizacji COSMIC zamieszczonym na stronie organizacji COSMIC.

Zainteresowanych prosimy zgłoszenia na adres kontaktowy PSMO.

ZUS stawia na COSMIC i proponuje stosowanie miar funkcjonalnych w projektach IT administracji publicznej

Na kolejnym z warsztatów w cyklu „Zarządzanie przez cele w administracji publicznej – dobre praktyki” organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Członek Zarządu ZUS – Pan Dariusz Śpiewak, prezentował osiągnięcia oraz plany ZUS w zakresie wdrażania standardów w realizacji projektów informatycznych.

Jednym z omawianych obszarów było wymiarowanie oprogramowania, gdzie Pan Prezes wyraźnie podkreślał korzyści płynące dla instytucji zamawiających oprogramowanie ze stosowania funkcjonalnych miar oprogramowania.  Była mowa nie tylko o optymalizacji kosztów lecz także o wykorzystaniu międzynarodowych benchmarków produktywności wykonawców, zbieraniu własnych danych i wykorzystywaniu ich do lepszego planowania projektów zarówno odnośnie budżetów jak i terminów realizacji.

ZUS zaproponował by opracowane przez Zakład standardy realizacji projektów IT – lub podobne – były powszechniej stosowane w administracji publicznej. W szczególności zaś była mowa o metodzie COSMIC, która jako nowoczesna metoda II generacji, przy odrobinie wysiłku na etapie wdrażania, jest wygodna i skuteczna w stosowaniu.

W warsztatach, jako ekspert w panelu, brała udział Członkini Zarządu PSMO Pani Prof. Beata Czarnacka-Chrobot.

Informacje o warsztatach: http://zus.pl/warsztaty/

Kolejny projekt w ZUS będzie wykorzystywał metodę COSMIC

ZUS ogłosił przetarg na rozwój swojej Platformy Usług Elektronicznych. W dokumentacji przetargowej jest informacja iż metoda COSMIC będzie wykorzystywana do wymiarowania modyfikacji. Co istotne – również maksymalny rozmiar przedsięwzięcia (maksymalny rozmiar spodziewanej do zamówienia funkcjonalności / zmian funkcjonalności) jest określony w punktach funkcyjnych COSMIC. Tym samym jest to kolejna innowacja na polskim rynku przetargów publicznych wprowadzona przez ZUS gdyż jedną z zalet metod punktów funkcyjnych jest właśnie tego typu podejście – zamawianie liczby CFP zamiast specyfikowania konkretnych wymagań w sytuacji gdy nie są znane na dzień uruchamiania przedsięwzięcia.

COSMIC w nowym przetargu ZUS

Wczoraj ZUS opublikował informacje o postępowaniu przetargowym na rozwój swojego głównego systemu informatycznego tj. KSI ZUS. Już w aktualnie realizowanej umowie rozwojowej ZUS wykorzystuje metodę COSMIC do określania rozmiaru modyfikacji. Z dokumentów przetargowych wynika iż ZUS  jest zadowolony ze stosowania metody oraz rozszerza jej zastosowanie. Wymaga bowiem od oferentów nie tylko kompetencji z zakresu metody COSMIC ale i także weryfikuje produktywność oferentów w oparciu o standardową miarę jaką jest COSMIC. Gratulacje dla ZUS za innowacyjne podejście!

Polski podręcznik metody COSMIC

Na stronie organizacji COSMIC pojawiło się już polskie tłumaczenie podręcznika metody COSMIC. Tłumaczenie zostało zorganizowane przez PSMO. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do korzystania. Jednocześnie informujemy iż zgodnie z ustaleniami z COSMIC zaczynamy przygotowania do polskojęzycznego egzaminu COSMIC Foundation.

Egzamin COSMIC Foundation

Trwa nabór kandydatów do egzaminu COSMIC Foundation Level w języku angielskim

W związku z rosnącym zainteresowaniem PSMO uruchamia nabór kandydatów do przystąpienia do egzaminu COSMIC Foundation Level w języku angielskim. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jaroslaw.swierczek@psmo.pl. Terminy i lokalizacje egzaminów zostaną uzgodnione w porozumieniu z kandydatami w zależności od liczby chętnych.