Kolejny projekt w ZUS będzie wykorzystywał metodę COSMIC

ZUS ogłosił przetarg na rozwój swojej Platformy Usług Elektronicznych. W dokumentacji przetargowej jest informacja iż metoda COSMIC będzie wykorzystywana do wymiarowania modyfikacji. Co istotne – również maksymalny rozmiar przedsięwzięcia (maksymalny rozmiar spodziewanej do zamówienia funkcjonalności / zmian funkcjonalności) jest określony w punktach funkcyjnych COSMIC. Tym samym jest to kolejna innowacja na polskim rynku przetargów publicznych wprowadzona przez ZUS gdyż jedną z zalet metod punktów funkcyjnych jest właśnie tego typu podejście – zamawianie liczby CFP zamiast specyfikowania konkretnych wymagań w sytuacji gdy nie są znane na dzień uruchamiania przedsięwzięcia.

COSMIC w nowym przetargu ZUS

Wczoraj ZUS opublikował informacje o postępowaniu przetargowym na rozwój swojego głównego systemu informatycznego tj. KSI ZUS. Już w aktualnie realizowanej umowie rozwojowej ZUS wykorzystuje metodę COSMIC do określania rozmiaru modyfikacji. Z dokumentów przetargowych wynika iż ZUS  jest zadowolony ze stosowania metody oraz rozszerza jej zastosowanie. Wymaga bowiem od oferentów nie tylko kompetencji z zakresu metody COSMIC ale i także weryfikuje produktywność oferentów w oparciu o standardową miarę jaką jest COSMIC. Gratulacje dla ZUS za innowacyjne podejście!

Polski podręcznik metody COSMIC

Na stronie organizacji COSMIC pojawiło się już polskie tłumaczenie podręcznika metody COSMIC. Tłumaczenie zostało zorganizowane przez PSMO. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do korzystania. Jednocześnie informujemy iż zgodnie z ustaleniami z COSMIC zaczynamy przygotowania do polskojęzycznego egzaminu COSMIC Foundation.

Egzamin COSMIC Foundation

Trwa nabór kandydatów do egzaminu COSMIC Foundation Level w języku angielskim

W związku z rosnącym zainteresowaniem PSMO uruchamia nabór kandydatów do przystąpienia do egzaminu COSMIC Foundation Level w języku angielskim. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: jaroslaw.swierczek@psmo.pl. Terminy i lokalizacje egzaminów zostaną uzgodnione w porozumieniu z kandydatami w zależności od liczby chętnych.

PSMO na konferencji IWSM-MENSURA 2012

Prezes Jarosław Świerczek, wygłosił na konferencji IWSM-MENSURA 2012 odczyt odnośnie stosowania miar funkcjonalnych w Polsce oraz wdrożenia metody COSMIC w ZUS.

W daniach 17-19 października 2012 odbyła się w Asyżu we Włoszech coroczna konferencja ekspertów ds. miar funkcjonalnych oprogramowania. Przedstawiciel PSMO – Prezes Jarosław Świerczek, wygłosił na konferencji odczyt odnośnie aktualnej sytuacji w zakresie stosowania miar funkcjonalnych w naszym kraju oraz omówił jedno z większych wdrożeń miar funkcjonalnych w Europie – zastosowanie metody COSMIC w ZUS. Informacje o wdrożeniu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem a sposób jego przeprowadzenia został uznany wręcz za podręcznikowy i uzgodniono iż będzie opisany w postacie Studium Przypadku ułatwiającego podobne wdrożenia w przyszłości.

PSMO członkiem MAIN

PSMO zostało członkiem organizacji MAIN (http://mai-net.org/posma.asp) – międzynarodowego stowarzyszenia organizacji zajmujących się promocją i rozwojem miar funkcjonalnych oprogramowania. Nawiązanie kontaktów w ramach organizacji MAIN pozwoli na łatwiejszą wymianę doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ekspertami z zakresu miar funkcjonalnych.

ZUS efektywnie i skutecznie wykorzystuje metodę punktów funkcyjnych COSMIC

W związku z realizowanymi w sposób transparentny oraz adekwatny do potrzeb ZUS projektami informatycznymi, po roku od wdrożenia metody COSMIC, Zakład może potwierdzić, że zwiększył efektywność kosztową, dzięki czemu jest w stanie skutecznie nadzorować wykorzystanie budżetu w ramach umów na rozwój i budowę oprogramowania. Kolejnymi podejmowanym działaniami standaryzującymi sposób rozmowy z dostawcami systemów i integratorami informatycznymi jest wykorzystanie metodyki punktów funkcyjnych w szerszym zakresie. Ponadto opierając się na doświadczeniach i bazy wiedzy międzynarodowej organizacji ISBSG (zajmującej się zagadnieniami mierzenia projektów w skali rynku całego świata) prowadzona jest weryfikacja skuteczności i terminowości realizacji zmian w systemach w stosunku do oczekiwań Zakładu.

źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Konferencja Wymiarowanie Systemów Informatycznych

W dniu 25 kwietnia br. w hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Wymiarowaniu Systemów Informatycznych. Wydarzeniu patronowała międzynarodowa organizacja COSMIC (Common Software Measurement International Consortium) skupiająca ekspertów w dziedzinie miar oprogramowania. Konferencja była zorganizowana przez nowo powstałe Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania.

Wśród prelegentów byli goście z zagranicy: Dr Charles Symons i Luca Santilo, przedstawiciele organizacji COSMIC, od lat propagujący metody wymiarowania oprogramowania na całym świecie, Pani Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot – członek Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH zajmującego się tematyką wymiarowania, a także praktycy – warto tu nadmienić między innymi wystąpienie Pana Dariusza Śpiewaka – Członka Zarządu ZUS – który opowiedział o wdrożeniu metody w projekcie KSI ZUS – największym przedsięwzięciu informatycznym w polskiej administracji publicznej.

Wymiarowanie oprogramowania, ma podobne znaczenie, co wymiarowanie w innych dziedzinach inżynierii. Określa wielkość, pozwala na porównywanie różnych przedsięwzięć, szacowanie kosztów wytwarzania i lepsze planowanie. Punkty funkcyjne – najbardziej popularna i promowana przez specjalistów jednostka wielkości oprogramowania, to przykładowo odpowiednik metrów kwadratowych w budownictwie. Wyobraźmy sobie tę branżę, przy założeniu, że nie posługujemy się żadną jednostką powierzchni. Inwestycje byłyby wyceniane, a ich realizacja planowana nawet bez próby oszacowania np. powierzchni użytkowej? Wydaje się to absurdem, a jednak w takiej rzeczywistości funkcjonuje rynek oprogramowania i niestety  -związany z nim świat zamówień publicznych.

Nie jest to tylko problem polski, jest to bolączka całej branży. Nic dziwnego, że aż 63% projektów kończy się porażką, a planowany czas przekraczany średnio o 80%, zaś koszty średnio o 55%. Na świecie straty będące skutkiem tych niepowodzeń liczone są w setkach miliardów dolarów rocznie. Walkę z tym problemem podjęto już wiele lat temu. Zamawiane oprogramowanie, wszędzie tam gdzie decydenci są świadomi zagrożeń, jest mierzone. A coraz więcej administracji państwowych jako normę, traktują obowiązek wymiarowania oprogramowania przed jego zamówieniem.  Dobre praktyki i narzędzia będące wynikiem tej batalii są na wyciągnięcie ręki.

W Polsce praktyka stosowania certyfikowanych metod wymiarowania projektów jest ciągle w powijakach. Wykonawcy obawiają się zmian na rynku jakie może spowodować przyjęcie obiektywnego wymiarowania jako standardu w ocenie  wielkości realizowanego oprogramowania – może to bowiem pokazać faktyczną wydajność poszczególnych zespołów, pomoże porównywać oferty, ukazać konkurencyjność graczy, którzy do tej pory nie byli w stanie się przebić, a wysoka cena za punkt funkcyjny będzie musiała oznaczać faktycznie wysoką jakość. Tak jak to dzieje się w innych branżach.

Zamawiający wciąż nie są świadomi korzyści,  nie wiedzą, że w ogóle oprogramowanie można obiektywnie mierzyć, a na dodatek, że narzędzia w zakresie wymiarowania są w ich zasięgu. Zniechęcają ich często koszty inwestycji, związane z wdrożeniem odpowiednich metod i wielkość pracy jaką trzeba wykonać, aby to osiągnąć. Zdarza się też tak, że ich uwagę odwracają wyliczenia otrzymywane od dostawców, które często tylko z pozoru są miarą oprogramowania.

Jak rysuje się najbliższa przyszłość w zakresie stosowania certyfikowanych miar oprogramowania?

Sama konferencja jest być może symptomem zmian na lepsze. Jej uczestnicy, choć umiarkowanie, wyrażali w tej kwestii optymizm. Na konferencji publicznie ogłoszono powstanie Polskiego Towarzystwa Miar Oprogramowania. Misją tej nowej organizacji jest przede wszystkim uświadamianie, że oprogramowanie można mierzyć obiektywnie, oraz propagowanie wiedzy o metodach, które zyskały międzynarodową akceptację. Na świecie istnieje pięć metod szacowania oprogramowania, które posiadają certyfikaty  ISO/IES 14143, m.in. metoda COSMIC.