Prezes PSMO nominowana do Nagrody im. Marka Cara 2019

Z niesłabnącą dumą pragniemy zakomunikować, że Pani prof. dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot (wiceprezes Zarządu PSMO), została nominowana do Nagrody im. Marka Cara 2019 przyznwanej w ramach XXV Forum Teleinformatyki.

Nominiacja jest efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej m.in. w obszarze metod pomiaru funkcjonalnego rozmiaru oprogramowania, prowadzonych również w ramach działalności Stowarzyszenia.

Z perspektywy Stowarzyszenia nominację, poza bezsprzecznym uhonorowaniem dorobku Pani profesor, traktujemy również jako dostrzeżenie i docenienie działalności Stowarzyszenia na rzecz propagowania metod pomiaru rozmiaru oprogramowania.

Będziemy trzymać kciuki w głosowaniu!

Materiały konferencyjne – Konferencja PSMO 2017

W odpowiedzi na liczne zapytania o udostępnienie materiałów konferencyjnych, poniżej udostępniamy prezentacje stanowiące podstawę poszczególnych wystąpień.

 1. „Szanse i wyzwania w zarządzaniu projektami w administracji rządowej” – Tomasz Kasprzycki (Ministerstwo Cyfryzacji)
 2. „Czy na punktach funkcyjnych można zaoszczędzić?” – Arkadiusz Wójcik (Asseco)
 3. „The value of COSMIC software size measurement in project estimating and control” – Charles Symons (COSMIC)
 4. „Łatwa czy niełatwa droga do celu? – wdrożenie COSMIC w ZUS” – Adam Dubno (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
 5. „Funkcjonalne metody wymiarowania – Szansa dla Administracji” – Beata Czarnacka – Chrobot (PSMO)
 6. „Punkty funkcyjne jako narzędzie wspierające realizację projektu informatycznego – doświadczenia BGiK” – Stanisław Krupiński (Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy)
 7. „Miary funkcjonalne i co można z nimi zrobić 
fakty i mity” – Sylwester Pietrzak (300 D&C)
 8. „Wymiarowanie oprogramowania z perspektywy podwykonawcy” – Arkadiusz Chałupka (Puerta Logic)
 9. „Metoda SNAP jako próba przezwyciężenia problemów z wymiarowaniem wymagań niefunkcjonalnych” – Marcin Krzętowski (Ministerstwo Rozwoju)
 10. „Current acceptance of the COSMIC method and future developments” – Frank Vogelezang (COSMIC)
 11. „Strategie powiększania wyceny i jak im przeciwdziałać” – Justyna Kozon (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
 12. „Wykorzystanie metody punktów funkcyjnych w umowach na wdrożenie systemów informatycznych” – Mecenas Rafał Kasterski
 13. „Best practices and standards for estimation and measuring of software size within the Atos Global Delivery Platform” – Gerd Peters (Atos)
 14. „Nieprawidłowości w wymiarowaniu punktami funkcyjnymi – przyczyny, konsekwencje i zapobieganie” – Jarosław Świerczek (COSMIC IAC, Asseco)

Już wkrótce Konferencja PSMO 2017

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Z prawdziwą dumą chciałbym ogłosić, że Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania, w dniach 7-8 czerwca 2017r., na PGE Narodowym w Warszawie, organizuje Konferencję „Wymiarowanie projektów z wykorzystaniem miar funkcjonalnych – szansa, czy kolejna moda w branży?”.

Celem tej konferencji będzie propagowanie wiedzy na temat wymiarowania oprogramowania i podkreślenie roli tego elementu pośród wszystkich procesów inżynierii oprogramowania. Jest ona skierowana zarówno do praktyków, już stosujących metody punktów funkcyjnych, jak i do osób i podmiotów, które dopiero rozważają wybór optymalnych narzędzi wspierających proces zamawiania i realizacji projektów IT.

Oprócz przedstawicieli podmiotów wykorzystujących w procesie wytwórczym miary funkcjonalne oraz uczelni technicznych, które w swoim programie propagują metody funkcjonalne, swoimi doświadczeniami z tego obszaru podzielą się przedstawiciele międzynarodowych organizacji. Swój udział potwierdzili Prezes organizacji COSMIC, Frank Vogelezang oraz Charles Simons, współtwórca metody Mark II i jeden z nestorów wymiarowania oprogramowania w świecie.

Wyrazem docenienia roli, jaką spełniają metody wymiarowania oprogramowania z wykorzystaniem miar funkcjonalnych w procesie planowania oraz zarządzania projektami jest objęcie tej Konferencji patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie http://konferencja.psmo.pl.

Konferencja IWSM Mensura 2016

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się konferencja IWSM Mensura 2016, która tym razem odbywa się w Berlinie.

Program konferencji wygląda ja zwykle imponująco.

Przedstawiciele PSMO w tym roku nie mają wystąpień, co nie znaczy, że głos polskiego środowiska związanego z metodami wymiarowania oprogramowania nie będzie słyszany na konferencji. W drugim dniu swoje wystąpienie, pod intrygującym tytułem One Metric to Combine Them All. An Experimental Comparison of Metric Aggregation Approaches, będą mieli panowie: Bartosz Walter, Marcin Wolski, Patryk Promiński and Szymon Kupiński.

Z kolei w trzecim dniu konferencji będzie można wysłuchać aż dwóch prezentacji, których autorem albo współautorem jest Mirosław Ochodek:

 • Approximation of COSMIC functional size of scenario-based requirements in Agile based on syntactic linguistic features – a replication study oraz
 • Towards semi-automatic size measurement of user interfaces in web applications with IFPUG SNAP

Po zakończeniu konferencji postaramy się opublikować jej podsumowanie widziane z perspektywy celów i kierunków rozwoju Stowarzyszenia.