Działania PSMO docenione przez organizację COSMIC

Na profilu LinkedIn organizacji COSMIC pojawił artykuł obrazujący (w postaci graficznej) miarę sukcesu działań PSMO w popularyzacji wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania miar funkcjonalnych oprogramowania. Poczynając od marca 2014 roku Polska jest liderem w liczbie posiadaczy certyfikatu poświadczającego wiedzę i umiejętności w stosowaniu metody COSMIC.

Gratulacje dla wszystkich członków Stowarzyszenia!

Zainteresowanych stosowaniem metod punktów funkcyjnych w swojej organizacji zapraszamy do kontaktu

Walne Zgromadzenie Członków PSMO wybrało władze na nową kadencję

W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowych władz Stowarzyszenia, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PSMO, które miało miejsce w dniu 28.06.2019 roku, podjęta została uchwałę o powołaniu nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjej.

Jednomyslną decyzją został wybrany nowy, następujący skład powyższych organów Stowarzyszenia:

Zarząd: Michał Gadomski (Prezes Zarządu), Sylwester Pietrzak (Wiceprezes Zarządu), Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot (Członek Zarządu), Dr Bogusław Machowski (Członek Zarządu).

Komisja Rewizyjna: Grzegorz Poręcki, Marcin Kluczyński, Adam Rokita.

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Innowacje w KRUS

Kolejna duża instytucja publiczna wykorzystuje metody FSM do rozliczania zamówień związanych z rozwojem oprogramowania. KRUS ogłosił właśnie postępowanie na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego Workflow. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż KRUS będzie rozliczał rozwój oprogramowania w oparciu o wymiarowanie poszczególnych modyfikacji metodą COSMIC.

Jednakże to nie wszystko – KRUS wprowadził bowiem kolejną innowację na rynku polskich zamówień publicznych – w warunkach oceny ofert, oprócz stosowanych powszechnie kryteriów ceny oferty i jakości zadania, znalazło się kryterium wydajności procesu produkcji.

Kryterium to oznacza iż KRUS nie tylko wykorzystuje metody FSM do wyznaczania rozmiaru oprogramowania lecz i również świadomie korzysta z dostępnych danych benchmarkowych oraz buduje własną bazę tych danych. To nowość na rynku zamówień publicznych w naszym kraju. Pokazuje ona olbrzymią przydatność miar funkcjonalnych w tego typu procesach oraz coraz większą wagę jaką zamawiający przypisują do innych kryteriów niż cena, mając świadomość iż wyłącznie niska cena nie zawsze oznacza ekonomiczność rozwiązania.

ZUS stawia na COSMIC i proponuje stosowanie miar funkcjonalnych w projektach IT administracji publicznej

Na kolejnym z warsztatów w cyklu „Zarządzanie przez cele w administracji publicznej – dobre praktyki” organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Członek Zarządu ZUS – Pan Dariusz Śpiewak, prezentował osiągnięcia oraz plany ZUS w zakresie wdrażania standardów w realizacji projektów informatycznych.

Jednym z omawianych obszarów było wymiarowanie oprogramowania, gdzie Pan Prezes wyraźnie podkreślał korzyści płynące dla instytucji zamawiających oprogramowanie ze stosowania funkcjonalnych miar oprogramowania.  Była mowa nie tylko o optymalizacji kosztów lecz także o wykorzystaniu międzynarodowych benchmarków produktywności wykonawców, zbieraniu własnych danych i wykorzystywaniu ich do lepszego planowania projektów zarówno odnośnie budżetów jak i terminów realizacji.

ZUS zaproponował by opracowane przez Zakład standardy realizacji projektów IT – lub podobne – były powszechniej stosowane w administracji publicznej. W szczególności zaś była mowa o metodzie COSMIC, która jako nowoczesna metoda II generacji, przy odrobinie wysiłku na etapie wdrażania, jest wygodna i skuteczna w stosowaniu.

W warsztatach, jako ekspert w panelu, brała udział Członkini Zarządu PSMO Pani Prof. Beata Czarnacka-Chrobot.

Informacje o warsztatach: http://zus.pl/warsztaty/