Certyfikacja

W zakresie miar rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania w Polsce możliwe jest zdobycie certyfikatów dwóch organizacji:

  • organizacji IFPUG, promującą i utrzymująca metodę wyznaczania rozmiaru funkcjonalnego IFPUG (www.ifpug.org),
  • organizacji COSMIC, promującej i utrzymyjącej metodę wyznaczania rozmiaru funkcjonalnego COSMIC (www.cosmicon.com).

Certyfikaty COSMIC

Gdzie?

PSMO prowadzi organizację egzaminu certyfikacyjnego COSMIC Foundations Level w Polsce. Informacje na temat terminów i miejsc tych egzaminów publikowane będą na bieżąco na stronie PSMO. Egzaminy będą dostępne w wersji angielskojęzycznej oraz polskojęzycznej.

Możliwe jest ustalanie indywidualnych terminów egzaminów dla minimum 5 osobowych grup.

Egzamin certyfikacyjny COSMIC Foundation Level można zdać również w terminach i lokalizacjach, które na bieżąco ogłaszane są na stronie organizacji COSMIC.

Jak?

Egzamin certyfikacyjny COSMIC Foundation Level składa się wyłącznie z części pisemnej, w trakcie której uczestnik odpowiada na zbiór pytan (zaznaczając wybraną odpowiedź). Standardowo uczestnicy mają na odpowiedź 90 minut przy czym jeśli język angielski nie jest językiem naturalnym dla danego uczestnika, to jego czas może być wydłużony o kolejne 30 minut. W trakcie egzaminu można korzystać z materiałów organizacji COSMIC, w szczególności z podręcznika metody, jednakże każdy uczestnik musi posiadać własny wydrukowany egzemplarz dokumentów. Nie ma możliwości zapoznania się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.

Wymagania

W przypadku egzaminów anglojęzycznych wymagane jest, by osoba przystępująca do egzaminu biegle znała język angielski.

Osoby przystępujące do egzaminu, w zależności od wersji językowej, powinny dobrze znać angielską lub polską wersję Podręcznika metody COSMIC. Polskie tłumaczenia Podręcznika metody COSMIC będzie wkrótce opublikowana – pierwszy polski egzamin będzie mógł być zorganizowany w ciągu 8 tygodniu od publikacji polskiego tłumaczenia Podręcznika.

Koszty

Opłata za egzamin certyfikujący w języku angielskim dla organizacji COSMIC wynosi 100 $ USA oraz 50 $ USA dla studentów studiów dziennych, którzy udokumentują swój status studenta (lub odpowiednio 80 EURO i 40 EURO) plus opłata dla organizatora egzaminu. W przypadku organizowania egzaminu przez PSMO będzie to dodatek równy 50% opłaty dla organizacji COSMIC.

Certyfikaty IFPUG

Gdzie?

Egzamin certyfikacyjny CFPS organizacji IFPUG można zdać w określonych punktach szkoleniowo – egzaminacyjnych wskazanych przez organizację IFPUG. Od 2016 organizacja IFPUG rozpoczęła współpracę w tym zakresie z organizacją  Brightest, co oznacza, że sesje egzaminacyjne dostępne są w centrach Pearson VUE.

Wymagania

Aby móc przystąpić do tego egzaminu, należy być członkiem organizacji IFPUG. Zaleca się by osoba przystępująca do egzaminu dobrze znała język angielski (egzamin jest w całości przeprowadzany w języku angielskim) oraz miała doświadczenie w przeliczaniu punktów funkcyjnych w liczbie ponad 14 tysięcy PF (egzamin ma część teoretyczną oraz praktyczną). W czasie egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika metody IFPUG.

Koszty

Należy wnieść dwie opłaty – członkowską IFPUG oraz opłatę egzaminacyjną. Na chwilę obecną roczna opłata członkowska wynosi 185 $ USA dla osób fizycznych i 625 $ USA dla pracowników central organizacji. Jednorazowa opłata egzaminacyjna to 250 $ USA od osoby. Dodatkowo należy również uiścić opłatę za pierwszy rok dostępu do materiałów tj. 75 $ USA.

Szkolenia przygotowywujące do certyfikacji

Przed przystąpieniem do egzaminu certyfikującego najlepiej przygotować się odbywając szkolenie z danej metody. Należy zwrócić uwagę, by szkolenie takie prowadzone było przez trenerów posiadających certyfikaty oraz doświadczenie w praktycznym zastosowaniu tych metod .