O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania zostało powołane w kwietniu 2012 roku przez grupę osób zainteresowanych zarówno profesjonalnym wykorzystaniem jak i rozwojem metod wyznaczania miar oprogramowania. Podstawowe cele PSMO to:
  • Propagowanie formalnych miar oprogramowania
  • Rozwój i doskonalenia miar oprogramowania
  • Współpraca ze światowymi organizacjami
  • Budowanie społeczności profesjonalistów
  • Wspieranie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji
  • Certyfikacja
W chwili obecnej główny obszar działalności PSMO to miary rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania.
Statut PSMO dostępny jest tutaj.