Innowacje w KRUS

Kolejna duża instytucja publiczna wykorzystuje metody FSM do rozliczania zamówień związanych z rozwojem oprogramowania. KRUS ogłosił właśnie postępowanie na rozwój i utrzymanie Systemu Informatycznego Workflow. Z dokumentacji przetargowej wynika, iż KRUS będzie rozliczał rozwój oprogramowania w oparciu o wymiarowanie poszczególnych modyfikacji metodą COSMIC.

Jednakże to nie wszystko – KRUS wprowadził bowiem kolejną innowację na rynku polskich zamówień publicznych – w warunkach oceny ofert, oprócz stosowanych powszechnie kryteriów ceny oferty i jakości zadania, znalazło się kryterium wydajności procesu produkcji.

Kryterium to oznacza iż KRUS nie tylko wykorzystuje metody FSM do wyznaczania rozmiaru oprogramowania lecz i również świadomie korzysta z dostępnych danych benchmarkowych oraz buduje własną bazę tych danych. To nowość na rynku zamówień publicznych w naszym kraju. Pokazuje ona olbrzymią przydatność miar funkcjonalnych w tego typu procesach oraz coraz większą wagę jaką zamawiający przypisują do innych kryteriów niż cena, mając świadomość iż wyłącznie niska cena nie zawsze oznacza ekonomiczność rozwiązania.